Anasayfa / YAZIM KURALLARI
YAZIM KURALLARI

ÖZET GÖNDERME

Sözlü bildiriler yapılmakta olan veya yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır.

Sözlü bildiri özetleri (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler, konu başlığı, alt tire ve sunumu yapacak katılımcının ad-soyadı (küçük harf ile) dosya adı olarak verilerek (Örn; dinvegenclik_acuner) kaydedilmelidir. Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:

a. Bildiri adı

b. Yazar adı –ünvanla birlikte-

c. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-

d. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

 

ÖZET YAZIM KURALLARI

Sayfa boyutu

A4 (29,7 x 21,0 cm)

Kenar boşlukları

Üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3,0 cm, sağ 2,5 cm

Yazı karakteri

Times New Roman

Satır aralığı

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır

Başlık

Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar)

Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan belirtilmelidir.

Adres(ler)

Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. e-mail adresi belirtilmelidir.

Başlıklar

Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.

Ana metin

İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’, bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır

Metin Uzunluğu

Metinin tamamında kelime sayısı 500’ü geçmemelidir.

Özet Gönderme

Özetler www.gusem.org sitesi üzerinden gönderilmelidir.

 

BİLDİRİ METNİ YAZIM KURALLARI

Sempozyum Dili

Türkçe – İngilizce

Sayfa boyutu

A4 (29,7 x 21,0 cm)

Kenar boşlukları

Üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3,0 cm, sağ 2,5 cm

Yazı karakteri

Times New Roman

Satır aralığı

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır

Başlık

Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazar(lar)

Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan belirtilmelidir.

Başlıklar

Alt başlıklar 11 punto ve koyu yazılmalıdır.

Ana metin

İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto paragraf başı 1 cm olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır.

İngilizce özet

Tercihe bağlı olarak bildiriler için metnin başında yayınlanmak üzere genişletilmiş (500 kelimelik) özet yazılmalıdır.

Metin Uzunluğu

Bildiri metni en az 3.000, en fazla 6.000 kelime olmalıdır

Referanslar

Bildiri metinlerinde İsnat Atıf Sistemi kullanılacaktır. Ayrıntılı bilgi için http://www.isnadsistemi.org/ adresine bakınız