Anasayfa / SEMPOZYUMUN AMACI
SEMPOZYUMUN AMACI

AMAÇ VE KAPSAM:

Günümüzde farklı yaş grubundaki bireylerin bağımlılık, şiddet, yabancılaşma, intihar, cinsellik ve popüler kültür gibi ahlaki tavır gerektiren alanlarda yüz yüze kaldıkları pek çok sorun bulunmaktadır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerin bu sorunlarla başa çıkmak için nasıl bir ahlaki duruş sergileyecekleri noktasında desteklenmeleri gerekmektedir. Zira gençler, yaş ve gelişim özellikleri bakımından zikredilen problemlerden en çok etkilenen kişilerdir. Gençlerin ahlak ve değerler gelişimini de doğrudan ilgilendiren bu konuda karar alıcılar, bilim insanları, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal politika uzmanlarının ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sempozyumun amacı da paydaşların bu sorumlulukları yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgi ve verilerin oluşturulmasına ve katılımcı bilim uzmanları tarafından tartışılmasına zemin hazırlamaktır.

 

ANA BAŞLIKLAR

Sempozyumun ana teması gençliğin yüz yüze kaldığı ahlaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara değerler eğitimi bağlamında cevap aramaktır. Bu bağlamda aşağıda yer alan problem alanlarıyla ilgili gençlik ve değerler eğitimi konusunda teorik ve saha çalışmalarını içeren bildiri özetleri değerlendirmeye alınacaktır.

Gençlik ve Değerler Eğitimi Bağlamında;

Bağımlılık ve Değerler Eğitimi

Şiddet ve Değerler Eğitimi

Yabancılaşma ve Değerler Eğitimi

İntihar ve Değerler Eğitimi

Cinsellik ve Değerler Eğitimi

Aile kurumu ve Değerler Eğitimi

Okul ve Değerler Eğitimi

Popüler kültür ve Değerler Eğitimi