Anasayfa / Haberler
Sempozyuma Bildiri İle Katılacakların Dikkatine

Değerli Katılımcı

(Kabul Edilen Bildiri Listesi Altta Sunulmuştur)

19-21 Ekim 2018’de Güneysu’da gerçekleşecek  “Ahlaki Sorunlar Gençlik ve Değerler Eğitimi” konulu sempozyuma gönderdiğiniz bildiri sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kabul Mektubunuz mailinize gönderilmiştir.

Sempozyum ulaşımı size ait olup konaklama ve diğer hizmetler Güneysu İlim Öğrenenlere yardım Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Katılım yeri ve Geliş-Dönüş bilgilerinizi bilgi@gusem.org adresine 3 Ekim tarihine kadar lütfen bildiriniz.

Kabul Mektubu eline ulaşmayan katılımcılarımız Sempozyum sekreteryası Hikmet Yanık'ı (0505 716 20 65) aramaları önemle rica olunur.

Teşekkürler

 

GÜNEYSU SEMPOZYUMU – II

Gençlik-Ahlak ve Değerler Eğitimi

19 – 21 Ekim 2018 / GÜNEYSU

SEMPOZYUMDA SUNULMAK ÜZERE HAKEM HEYETİNCE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 

SN

BİLDİRİ KONUSU

GÖNDEREN

1

Aile Kurumu Ve Değerler Eğitimi

Uzman 

Sümeyra HAŞİMOĞLU

2

Okul Ve Değerler Eğitimi

Öğretmen 

Zeliha ERDİNÇ

3

Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında Engelli Farkındalığı

Diğer 

Tuba TÖRNÜK

4

Hadisler Işığında İslam Gençliğinin İnşası Üzerine Kısa Bir Bakış

Öğr.Gör

 Fatih GÜMÜŞ

5

Aile Kurumu Ve Değerler Eğitimi-Kur’an’a Göre

 Ailenin Çocuğun Eğitimindeki Yeri Ve Önemi

Arş.Gör 

Abdullah ÖNDER

6

Değerler Eğitimi Açısından Erken Dönem Mekkî Âyet

Ve Surelerin Önemi

Dr. Öğretim Üyesi 

Abdullah AYGÜN

7

Geçmişten Günümüze Kırgız Gençliği: Fırsatlar Ve Tehditler

Doç.Dr. 

Bakitbek MURZARAIMOV

8

Gençlerin Sosyal Medyada Paylaştıkları İmgelerin Arkasındaki Gerçeği Görebilmek

Öğretmen 

Yusuf YILDIRIM

9

İnternet Ortamında Yeni Bir İletişim Şekli Olarak

Sosyal Medyanın Değerler Eğitimine Etkilerine Yönelik

Lise Öğrencilerinin Görüşleri (Rize İl Örneği)

Diğer 

Ömer KESKİN

10

Değerler Eğitiminde Medya Okuryazarlığının Önemi

Diğer 

Şeyma TURAN

11

Kur’ân’da İffet Örneği Olarak Hz. Yusuf

Dr. 

HATİCE AVCI

12

Değerler Eğitiminde Aile Birliğinin Öneminin Öğretilmesinde Kadının Yeri

Diğer 

Merve YAZICI

13

Herzberg’s Two-Factor Theory Of Job Satısfactıon – Comparative Study Between Prıvate And Publıc Hıgh School Teachers In Canton Sarajevo

Doç.Dr. 

Senad BUSATLİC

14

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

Dr. Öğretim Üyesi 

Seher YARAR KAPTAN

15

Temel Eğitimde Değer Eğitimi Uygulamaları

Dr. Öğretim Üyesi 

Seher YARAR KAPTAN

16

Gençliğin Kendi Kültürüne Yabancılaşma Sorunu Karşısında

Dini Ve Ahlaki Değerler

Prof.Dr. 

Ali AKDOĞAN

17

“Günümüz Gençliğinin Bağımlılığa Düşme Nedenleri

Ve Sonuçları”

Dr. 

Ahmet ERDİNÇLİ

18

İslâmî Algılardan Kaynaklanan Şiddet Ve

Fıkıh’ın Hakemliğinde Çözüm

Dr. Öğretim Üyesi 

Mehmet Nuri GÜLER

19

Allah İnancı-İntihar İlişkisi

Öğr.Gör 

Muhammet KARAOSMAN

20

İmam Hatip Ortaokulu Ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrencilerine Göre Değer Kavramı Ve Değerler Eğitimi Kavramının Anlaşılması İle Bu Okullarda Yapılan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin Karşılaştırılması

Dr. Öğretim Üyesi 

Mehmet Zeki GÖKSU

21

Gençlerde Okuma Kültürünün Ahlak Yapısına Etkileri

(Değerler Eğitiminde Nurettin Topçu Örneği)

Öğretmen 

Hikmet YANIK

22

Gençleri İntihara Sürükleyen Faktörler Ve Çözüm Yolları

Doç.Dr. 

Ahmet ALBAYRAK

23

Farklı Okul Türündeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Ve

Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Öğretim Üyesi 

Adem GÜNEŞ

24

Bilim Alanları Ve Değerler

Prof.Dr. 

Muhiddin OKUMUŞLAR

25

Risk Altında Olan Yetişkenler Mı Gençlik Mı?

Öğretmen 

Süreyya DALKA

26

Eğitim Sürecindeki Bazı Gençlerde Görülen

Kopya Çekme Davranışı Ve Kur’ân Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Öğretim Üyesi 

Mustafa KARA

27

Eşcinsellik, Günah-Özgürlük İkilemi Ve Gençlik: Dinsel Gelenekler Ve Çağdaş Tartışmalar Işığında

Eşcinsellik Meselesini Yeniden Okumak

Doç.Dr. 

SÜLEYMAN TURAN

28

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiası

Prof.Dr.

 Şevket TOPAL

29

Popül3er Kültürle Gelenek Arasında Kalan Üniversite Gençliğinin Dini Değerler Karmaşası

Dr. Öğretim Üyesi 

HAMZA AKTAŞ

30

Beşerin Kendini Değersizleştirme Çabası: Gençliğin Sekülerizm, Deizm Ve Ateizm Eğilimlerinin Olası Nedenleri Üzerine Bazı Tespitler

Doç.Dr. 

Namık KEMAL OKUMUŞ

31

Sosyal Bilimcilerin Gençlik Çalışmalarına Bir Yöntem Önerisi - Kitap Tahlil Grupları (KTG)

Dr. Öğretim Üyesi 

Ramazan TURGUT

32

Ergenlerde İnternet Bağımlığı/Problemli İnternet Kullanımıyla Değer Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen 

Sümeyye ÇAĞLAR

33

Ailede Verilen Diğerkâmlık Eğitiminin Çocuğun Diğerkâmlığı Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğretim Üyesi Bilal YORULMAZ

34

Yabancılaşma Ve Değerler Eğitimi

Öğretmen 

Ömer ESKİ

35

Safahat’ın Sorumluluk Ve Çalışkanlık Değerleri Açısından İncelenmesi

Diğer 

Reşit YILMAZ

36

2000 Sonrası Dizilerin (İsimlerinin) Yabancılaşmaya Etkisi

Öğretmen 

Ömer ESKİ

37

Aile’yi Koruyan Hukuk Kuralları Üzerine Bir Tahlil

Öğr.Gör 

Süleyman KANDEMİR

38

Popüler Kültür Ve Değerler Eğitimi

Öğretmen Fatma YILDIRIMLIDAL

39

Gençliğe Yönelik Sosyal Hizmetler Kapsamında Değerler Eğitimi

Öğr.Gör 

Engin KABAN

40

Bağımlılıkla Mücadelede Milli - Manevi Değerlerin Yeri Ve Önemi

Araştırmacı 

Veysel TAŞ

41

Değerler Bağlamında Hz. Peygamber’in Gençlere Yaklaşımı

Doç.Dr. 

İhsan ARSLAN

42

Gençlerde Değer Dejenerasyonu, Ailesizlik Ve Yabancılaşma: Paralel Dinî Yapı Örneği

Prof.Dr. 

Ejder OKUMUŞ

43

Gençlerde Bedenin Tahakkümü Ve Mahremiyetin Dönüşümü

Prof.Dr. 

Ejder OKUMUŞ

44

Cinsellik Kavramının Önemi: Değerler Eğitimi Bağlamında

Bir Değerlendirme

Diğer 

Ayşe GÖKMEN

45

Ergenlerde İslami Dindarlık Düzeyi İle Değer Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen 

Sümeyye ÇAĞLAR

46

Valeur De l'Education Au Tchad

Prof.Dr. 

Mohammad SA-İD

47

Popüler Kültür Ve Değerler Eğitimi

Doç.Dr. 

Şener BİLALLİ

48

Değişen Toplumda Değerler Krizi Ve Ahlak Eğitiminin Rolü

Doç.Dr. 

İbrahim TURAN

49

Hz. Peygamber’in Gençlere Verdiği Değer: İslâm’ın İlk Muallimi Mus’ab B. Umeyr Örneği

Dr. Öğretim Üyesi 

Recep ERKOCAASLAN

 

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu