Anasayfa / Haberler
Sempozyum Programı İlan Edilmiştir

GÜNEYSU SEMPOZYUMU-II

Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu

International Symposium on Moral Issues, Youth And Values Education

19-20-21 Ekim 2018 / Güneysu-RİZE

www.gusem.org

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

19 EKİM 2018 CUMA

13.00 – 17.00

AÇILIŞ PROGRAMI

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

13.00 - 14.00

Sempozyum Kayıt

14.00 - 14.30

Açılış Konuşmaları

14.30 - 14.45

Güneysu Tanıtım Filmi

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Tanıtım Filmi

Rize Eski Müftüsü Merhum Yusuf Karali Tanıtım Filmi

14.45 - 15.15

Makale Yarışması Ödül Töreni / 1. Olan Makalenin Sunumu

 

ARA / ÇAY VE İKRAM 15.15 – 15.30

 

AÇILIŞ PANELİ

15.30 – 17.00

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Bilim Alanları ve Değerler

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Değişen Toplumda Değerler Krizi ve Ahlak Eğitiminin Rolü

Doç. Dr. Faruk SANCAR

Modernizm’in Dönüştürücü Etkisi Karşında İslami Gençliğin Değer Krizi

Doç. Dr. Namık KEMAL OKUMUŞ

Beşerin Kendini Değersizleştirme Çabası: Gençliğin Sekülerizm, Deizm ve Ateizm Eğilimlerinin Olası Nedenleri Üzerine Bazı Tespitler

     

 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

20 EKİM 2018 CUMARTESİ

 

I. OTURUM

09.00 – 10.15

MÜFTÜ YUSUF KARALİ

SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şevket TOPAL

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Gençlerde Bedenin Tahakkümü ve Mahremiyetin Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Hamza AKTAŞ

Popüler Kültürle Gelenek Arasında Kalan Üniversite Gençliğinin Dini Değerler Karmaşası

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT

Sosyal Bilimcilerin Gençlik Çalışmalarına Bir Yöntem Önerisi Kitap Tahlil Grupları (KTG)

Öğr. Gör Engin KABAN

Gençliğe Yönelik Sosyal Hizmetler Kapsamında Değerler Eğitimi

Öğretmen Sümeyye ÇAĞLAR

Ergenlerde İslami Dindarlık Düzeyi ile Değer Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

 

I. OTURUM

09.00 – 10.15

NURETTİN TOPÇU

SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki GÖKSU

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrencilerine Göre Değer Kavramı ve Değerler Eğitimi Kavramının Anlaşılması ile Bu Okullarda Yapılan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA

Eğitim Sürecindeki Bazı Gençlerde Görülen Kopya Çekme Davranışı ve Kur’ân Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Seher YARAR KAPTAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem BELDAĞ

Temel Eğitimde Değer Eğitimi Uygulamaları

Öğretmen Zeliha ERDİNÇ

Okul ve Değerler Eğitimi

Öğretmen Hikmet YANIK

Gençlerde Okuma Kültürünün Ahlak Yapısına Olan Etkileri

(Değerler Eğitiminde Nurettin Topçu Örneği)

 

ARA / ÇAY VE İKRAM 10.15 – 10.30

 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

20 EKİM 2018 CUMARTESİ

 

II. OTURUM

10.30 – 11.45

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Mohammad  AMIR

Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi

Prof. Dr. Mohammad SA-İD

Valeur De l’Education Au Tchad

Prof. Dr. Senad BUSATLİÇ

Herzberg’in Mesleki Tatmin İçin Çift Faktör Teorisi Saraybosna Şehrindeki Özel ve Devlet Liseleri Öğretmenleri Arasında Mukayeseli Bir Çalışma

Dr. Majdi Labib İSSA DARRAS

Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi

 

II. OTURUM

10.30 – 11.45

NURETTİN TOPÇU

SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR

Aileyi Koruyan Hukuk Kuralları Üzerine Bir Tahlil

Arş. Gör. Abdullah ÖNDER

Aile Kurumu ve Değerler Eğitimi-Kur’an’a Göre Ailenin Çocuğun Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Uzman Sümeyra HAŞİMOĞLU

Aile Kurumu ve Değerler Eğitimi

Merve YAZICI

Değerler Eğitiminde Aile Birliğinin Öneminin Öğretilmesinde Kadının Yeri

 

ÖĞLEN YEMEĞİ

11:45 – 13:30

 

 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

20 EKİM 2018 CUMARTESİ

 

III. OTURUM

13.30 – 14.45

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Süleyman TURAN

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Bejadin AMETİ

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ

Kur’an’da Peygamberlerin Örnekleriyle Baba Oğul İlişkisi

Doç. Dr. Bakytbek MURZARAIMOV

Geçmişten Günümüze Kırgız Gençliği: Fırsatlar ve Tehditler

Doç. Dr. Shener BILALLI

Popüler Kültür ve Değerler Eğitimi

 

III. OTURUM

13.30 – 14.45

NURETTİN TOPÇU

SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. İhsan ARSLAN

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Doç. Dr. İhsan ARSLAN

Değerler Bağlamında Hz. Peygamber’in Gençlere Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Recep ERKOCAASLAN

Hz. Peygamber’in Gençlere Verdiği Değer: İslâm’ın İlk Muallimi Mus’ab B. Umeyr Örneği

Öğr. Gör. Fatih GÜMÜŞ

Hadisler Işığında İslam Gençliğinin İnşası Üzerine Kısa Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah AYGÜN

Değerler Eğitimi Açısından Erken Dönem Mekkî Âyet ve Surelerin Önemi

Dr. Hatice AVCI

Kur’ân’da İffet Örneği Olarak Hz. Yusuf

 

ARA / ÇAY VE İKRAM 14.45 – 15.00

 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

20 EKİM 2018 CUMARTESİ

 

IV. OTURUM

15.00 – 16.15

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Şevket TOPAL

Ahlak Konuşarak Ahlaklı Olma İddiası

Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜNEŞ

Şiddet-Değer İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Öğretmen Süreyya DALKA

Risk Altında Olan Yetişkinler mi Gençlik mi?

Reşit YILMAZ

Safahat’ın Sorumluluk ve Çalışkanlık Değerleri Açısından İncelenmesi

 

IV. OTURUM

15.00 – 16.15

NURETTİN TOPÇU

SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Gençliğin Kendi Kültürüne Yabancılaşma Sorunu Karşısında Dini ve Ahlaki Değerler

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Gençlerde Değer Dejenerasyonu, Ailesizlik ve Yabancılaşma:

Paralel Dinî Yapı Örneği

Öğretmen Ömer ESKİ

2000 Sonrası Dizilerin (İsimlerinin) Yabancılaşmaya Etkisi

Öğretmen

Fatma YILDIRIMLIDAL

Popüler Kültür ve Değerler Eğitimi

 

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

21 EKİM 2018 PAZAR

 

V. OTURUM

09.00 – 10.15

MÜFTÜ YUSUF KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

Şeyma TURAN

Değerler Eğitiminde Medya Okuryazarlığının Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Seher YARAR KAPTAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem BELDAĞ

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜNEŞ

Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER

Betül İNCE

Farklı Okul Türündeki Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmen Ömer KESKİN

İnternet Ortamında Yeni Bir İletişim Şekli Olarak Sosyal Medyanın Değerler Eğitimine Etkilerine Yönelik Lise Öğrencilerinin Görüşleri (Rize İl Örneği)

 

V. OTURUM

09.00 – 10.15

NURETTİN TOPÇU

SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. İbrahim TURAN

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Doç. Dr. Süleyman TURAN

Eşcinsellik, Günah-Özgürlük İkilemi ve Gençlik: Dinsel Gelenekler ve Çağdaş Tartışmalar Işığında Eşcinsellik Meselesini Yeniden Okumak

Dr. Ahmet ERDİNÇLİ

“Günümüz Gençliğinin Bağımlılığa Düşme Nedenleri ve Sonuçları”

Öğretmen Sümeyye ÇAĞLAR

Ergenlerde İnternet Bağımlığı/Problemli İnternet Kullanımıyla Değer Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayşe GÖKMEN

Cinsellik Kavramının Önemi: Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Değerlendirme

 

V. OTURUM

09.00 – 10.15

MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN SALONU

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Faruk SANCAR

KONUŞMACILAR

BİLDİRİ ADI

Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK

Gençleri İntihara Sürükleyen Faktörler ve Çözüm Yolları

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARAOSMAN

Doç. Dr. İbrahim IŞITAN

Kur'ana Göre Hayatın Değeri ve İntiharın Kabul Edilemezliği

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri GÜLER

İslâmî Algılardan Kaynaklanan Şiddet ve Fıkıh’ın Hakemliğinde Çözüm

Araştırmacı Veysel TAŞ

Bağımlılıkla Mücadelede Milli – Manevi Değerlerin Yeri ve Önemi

 

ARA / ÇAY VE İKRAM 10.15 – 10.30

  

DEĞERLENDİRME PANELİ

10.30 – 11.45

Müftü Yusuf KARALİ SALONU

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR

Prof. Dr. Bejadin AMETİ

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

Doç. Dr. İbrahim TURAN

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu