Anasayfa / Haberler
“SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ” konulu Ulusal Makale yazma yarışması

 

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

ULUSAL KÜLTÜR ÖDÜLLERİ - I

RİZE ESKİ MÜFTÜSÜ MERHUM YUSUF KARALİ ANISINA

“SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ”

                                                                                       

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN AMACI

Madde:1

 

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Resmi Senedinin 4. Maddesinin (Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler ) m ve n bendine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Güneysu Sempozyumunun konusunu “AHLAKİ SORUNLAR GENÇLİK VE DEĞERLER EĞİTİMİ” olarak belirledik.

Bu amaçla ülkemiz çapında gençliğimizin şekillenmesinde, bugünkü toplumsal yapıda yerini almasında Sosyal Medyanın etkilerini ele almak amacıyla “SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ” konulu Ulusal Makale yazma yarışması düzenlenmiştir.

 

YARIŞMANIN KAPSAMI

Madde: 2

 

Bu şartname yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

YARIŞMANIN KONUSU

Madde 3:

 

“SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ” konulu Ulusal Makale yarışması.

                                                  

YARIŞMAYA KATILACAKLAR

Madde 4:

 

 1. Türkiye genelindeki üniversite öğrencisi, akademisyen, öğretmen ve araştırmayı, yazmayı seven her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
 2. Katılımcılar yarışmaya tek eserle katılabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR

Madde: 5

 

 1. Eserler, Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak.
 2. Yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılmalı.
 3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacak.
 4. Eserler özgün nitelikte olmalı. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacak. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacak.
 5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyecekler

 

 

SEÇİCİ KURUL

Madde: 6

 

SN

ADI VE SOYADI

GÖREV YERİ VE ÜNVANI

1

Doç. Dr. Yusuf ACUNER

RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ

RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Adem BELDA

RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi

4

İdris HIZIR

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı

Mütevelli Heyeti Üyesi / Eğitimci

5

Ömer ESKİ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


 

YARIŞMA TAKVİMİ

Madde:7

 

 1. Yarışmaya gönderilecek makaleler www.gusem.org/form  web sayfası üzerinden aşağıdaki takvim doğrultusunda çevrimiçi olarak gönderilecektir.

 

Eserlerin Son Gönderilme Tarihi

07.09.2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi

08.10.2018

Ödül Töreni

19.10.2018

 

 1. Yarışma sonuçları ilgili tarihte sempozyum ( www.gusem.org ) ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi web sayfası (www.guneysuilim.org) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Ödül törenin yeri, tarihi ve saati daha sonra ilan edilecektir.

 

ÖDÜLLENDİRME

Madde: 8

 

Birincilik

: 5.000 Türk Lirası

İkincilik

: 3.000 Türk Lirası

Üçüncülük

: 2.000 Türk Lirası

 

Ödül töreni aynı zamanda uluslararası sempozyumun da yapılacağı Güneysu’da yapılacak ve dereceye giren ilk 3 eser sahibinin ulaşımı kendilerine ait olup, yemek ve 1 gece konaklama vakfımız tarafından karşılanacaktır.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Madde 9:

 

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı

Merkez Mah. Yusuf Hoca Cad. No:71 53350 GÜNEYSU – RİZE

Vakıf Tel: 0464 344 20 38 – Vakıf Genel Sekreteri Hikmet YANIK Telefon: 0505 716 20 65      

Web: www.guneysuilim.org / www.gusem.org

Mail: bilgi@guneysuilim.org / guneysuvakfi@gmail.com

 

 

 

                                                                                                                                             EK:1

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

KÜLTÜR ÖDÜLLERİ

 

RİZE ESKİ MÜFTÜSÜ MERHUM YUSUF KARALİ ANISINA

 

“SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ”

 

MAKALE YARIŞMASI TAAHHÜTNAMESİ

 

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde Gençliğimizin şekillenmesinde, bugünkü toplumsal yapıda yerini almasında Sosyal Medyanın olumlu ya da olumsuz katkılarını ele almak amacıyla “SOSYAL MEDYANIN GENÇLERİN AHLAK YAPISINA OLAN ETKİLERİ” konulu Makale yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’na devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte imzalayıp tarayıp çevrimiçi olarak göndereceğimi beyan ve taahhüt ederim.

MAKALE YARIŞMASINA KAILACAK KATILIMCININ

ADI

 

SOYADI

 

GÖREVİ

 

ÜNVANI

 

İLİ

 

ADRESİ

 

TELEFONU

 

E-MAİL ADRESİ

 

İMZASI