Home Page / Science Committee
Science Committee

BİLİM KURULU (Soyadı Sırasına Göre Düzenlenmiştir)

Prof. Dr. Ali

AKDOĞAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nurullah 

ALTAŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ali

AYTEN

Marmara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Abdulkerim

BAHADIR

Necemettin Erbakan Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. İhsan

ÇAPÇIOĞLU

Ankara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hayati

HÖKELEKLİ

Uludağ Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Faruk

KARACA

Atatürk Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ali

KİRMAN

Çukurova Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet

KOÇ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa

KÖYLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet 

KÜÇÜK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Muhiddin 

OKUMUŞLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Vefa

TAŞDELEN

Yıldız Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa

TEKİN

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Latif 

TOKAT

Sosyal Bilimler Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin

YILMAZ

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet

ALBAYRAK

Uludağ Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr.  Üyesi Adem 

BELDAĞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Zişan 

FURAT

İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr.  Üyesi Zeki

KARATAŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim 

TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

KURULLAR
Onur Kurulu Danışma ve Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu Sekreterya